Ο Μπάνι και ο ταρνανας ψάχνουν οικογένεια.Ο Μπάνι είναι στειρωμένος και πρόσφατα στειρώσαμε και τον ταρνανα.

Πληροφορίες εδώ